uskottu toivottu rakastettu seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit Isojoen seurakunnassa 

 

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2022. Äänestämällä pääset vaikuttamaan siihen, millainen tulevaisuuden kirkko on. 

Vaalilautakunnan kuulutukset

 

Vaalilautakunnan pöytäkirja 3/2022

Ilmoitus

Isojoen seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä ovat nähtävänä 30.10.–20.11.2022 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla, osoite (Suojoentie 1, 64900 ISOJOKI).

Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina maanantaisin klo 9 - 13. Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Isojoki 3.10.202                                                                      

Isojoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Pirjo Haapalaakso

 

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA KUULUTUS

Isojoen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022,
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen,
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Isojoen kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaisin klo 9.00 – 13.00 sekä 15.9.2022 kello 9.00-16.00.

 Isojoen kirkkoherranviraston osoite on: Suojoentie 1, Isojoki.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Isojoen kirkkoherranvirastossa ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

Isojoella 30.06.2022

Isojoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Pirjo Haapalaakso

 

KUULUTUS ÄÄNIOIKEUTETTUJEN LUETTELOSTA

Isojoen seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon. Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 Isojoen seurakunnan kirkkoherranvirastossa, osoite Suojoentie 1, Isojoki.

Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.22 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Suojoentie 1, Isojoki. Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Isojoki 30.06.2022

Isojoen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Pirjo Haapalaakso