Avioliittoon vihkiminen

 

Ennen vihkimistä on kihlakumppanien tehtävä avioliittoesteiden tutkimuspyyntö joko morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnassa. Tutkinnan pyytämistä varten on molempien avioliittoon aikovien allekirjoitettava kirkkoherranvirastossa vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä. Tutkinta tehdään kirkkoherranvirastossa. Se astuu voimaan viikon päästä (7 vrk) ja on voimassa 4 kuukautta. (entinen avioliittoon kuuluttaminen)

    

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on se, että vihittävät ovat rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, kirkollinen vihkiminen on mahdollinen mikäli kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen.

    

Vihkiminen voidaan suorittaa kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Vihkimisessä tulee olla läsnä kaksi todistajaa. Vihkipappi ja vihkipaikka tilataan hyvissä ajoin kirkkoherranvirastosta.

Ennen vihkitoimitusta käydään vihkikeskustelu ja vihkiharjoitus vihkivän papin kanssa. Häämarssista sovitaan kanttorin tai papin kanssa.

Yhteiseksi sukunimeksi voi ottaa joko miehen tai naisen sukunimen, tai molemmat voivat säilyttää oman sukunimensä. Yhteisen sukunimen edellä voi säilyttää oman entisen sukunimensä.