Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Isojoella siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä.

Kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin noin kymmenen kertaa vuodessa. Kokoukset eivät ole julkisia. Päätöspöytäkirja julkaistaan seurakunnan kotisivulla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaan vt. kirkkoherra Mika Helander. Varapuheenjohtajana toimii Ville Varpelaide

Jäsenet: Juhani Herrala, Sirpa Länsivuori, Tomi Malin, Aki Pitkäkoski, Arto Saarikoski, Marja-Liisa Santamäki, Taina Yliharju, Kirsi Ylipaasto.

 

 

Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat ja esityslistat

Kirkkoneuvoston esityslista  22.11.2023

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 22.11.2023

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia
  • henkilöön liittyvä yksityinen asia