Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valitsema valmistelu- ja toimeenpanoelin. Isojoella siihen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä.

Kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin noin kymmenen kertaa vuodessa. Kokoukset eivät ole julkisia. Päätöspöytäkirja julkaistaan seurakunnan kotisivulla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaan kirkkoherra Mika Helander. Varapuheenjohtajana toimii Ville Varpelaide

Jäsenet: Juhani Herrala, Sirpa Länsivuori, Tomi Malin, Aki Pitkäkoski, Arto Saarikoski, Marja-Liisa Santamäki, Taina Yliharju, Kirsi Ylipaasto.

 

 

Kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat ja esityslistat

Kirkkoneuvoston esityslista  4.12.2023

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 4.12.2023

Kirkkoneuvoston esityslista 31.1.2024

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 31.1.2024

Kirkkoneuvoston esityslista 13.3.2024

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 13.3.2024

Kirkkoneuvoston esityslista 2.5.2024

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2.5.2024

Jos pöytäkirjasta puuttuu pykälä, se sisältää asioita, joita ei julkaista:

  • yksityisyyden suojaan liittyvä asia
  • salassa pidettävä asia
  • henkilöön liittyvä yksityinen asia