Vastuuryhmän jäsenet:

Uusi kirkkoneuvosto valitsee helmikuussa 2023.

Sihteeri ja asioiden esittelijä: diakoniatyöntekijä/lähetysihteeri Jaana Penttilä