Avioliittoon vihkiminen

 

Ennen vihkimistä on kihlakumppanien tehtävä avioliittoesteiden tutkimuspyyntö joko morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnassa. Tutkinnan pyytämistä varten on molempien avioliittoon aikovien allekirjoitettava kirkkoherranvirastossa vakuutus siitä, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä. Tutkinta tehdään kirkkoherranvirastossa. Se astuu voimaan viikon päästä (7 vrk) ja on voimassa 4 kuukautta. (entinen avioliittoon kuuluttaminen)

    

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on se, että vihittävät ovat rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, kirkollinen vihkiminen on mahdollinen mikäli kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen.

    

Vihkiminen voidaan suorittaa kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Vihkimisessä tulee olla läsnä kaksi todistajaa. Vihkipappi ja vihkipaikka tilataan hyvissä ajoin kirkkoherranvirastosta.

Ennen vihkitoimitusta käydään vihkikeskustelu ja vihkiharjoitus vihkivän papin kanssa. Häämarssista sovitaan kanttorin tai papin kanssa.

Yhteiseksi sukunimeksi voi ottaa joko miehen tai naisen sukunimen, tai molemmat voivat säilyttää oman sukunimensä. Yhteisen sukunimen edellä voi säilyttää oman entisen sukunimensä.

 

Ennen vihkimistä avioliiton esteet on tutkittava. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu, ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa ev.lut.kirkon asiointipalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Avioliitto solmitaan joko kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Siviilivihkimisen jälkeen liitto voidaan siunata kirkossa.

Ketkä voivat mennä kirkossa naimisiin

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku