Kaste

 

Lapsen syntymästä tulee tieto kirkkoherranvirastoon, mistä lähetetään kotiin lomake "Lapsen tietojen ilmoittaminen" sekä ohjeet sen täytöstä. Täytetty lomake annetaan kastepapille tapaamisen yhteydessä tai viimeistään kastetilaisuudessa. Samassa kirjeessä tulee kotiin myös kastekodin ohjekirja "Tervetuloa elämään" ja oikeusministeriön ohjeet lapsen sukunimestä. Kastava pappi tapaa vanhemmat mielellään ennen ristiäisiä.Tällöin voidaan sopia kastetoimituksen yksityiskohdista. Seurakunta antaa kastekynttilän.

 

Kastetilaisuuden voi järjestää kotona tai seurakunnan tiloissa. Kaste voidaan suorittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi kastetaan kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Jos vanhemmista vain isä kuuluu kirkkoon, on vanhempien tehtävä kastamisesta kirjallinen sopimus. Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi konfirmoitua, evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvaa kummia. Myös muita kummeja voi olla. Heidän on kuuluttava sellaiseen kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön, joka hyväksyy ev. lut. kirkon toimittaman kasteen.

 

Pyhällä kasteella on erityinen asema toimitusten joukossa, koska se on myös toinen sakramentti ehtoollisen ohella. Sakramentilla tarkoitetaan sellaista pyhää toimitusta, jonka Kristus itse on asettanut. Kasteen asettamisesta kerrotaan Matteuksen evankeliumin lopussa. Ylösnoussut Kristus sanoi silloin opetuslapsilleen: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

    

Seurakunnallamme on kaksi kastemekkoa, jota sopimuksen mukaan voidaan lainata myös kodeissa käytettäväksi.

 

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku