Työttö Kolumbiassa Kuva: Meeri Koutaniemi

Lähetys- ja avustustyö

Lähetystyö

Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Se perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matteus 28:19-20)

 • Ev.lut. kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä.
 • Lähetysjärjestöt työskentelevät yhdessä seurakuntien kanssa.
 • Seurakunnat tukevat nimikkolähetin työtä tai projektia kohdemaassa.
 • Lähetystyö on ihmisen kokonaisvaltaista auttamista.
 • Seurakunnassamme toimii lähetystyön lähetysrengas.
 • Mukaan pääsee ilmoittamalla oman nimen ja osoitteen kirkkoherranvirastoon.

Lähetystyön johtokunta toteuttaa käytännössä varainkeruuta lähetystyöhön ja tarjoaa kaikille mahdollisuuksia toimia

 • myyjäiset

 • lounaat

 • säännöllinen muistaminen rukouksin

 • säännöllinen taloudellinen tukeminen esim. lähetysrenkaassa

 • kynttelikkö kirkossa

 • Isojoen markkinoilla myyntipöytä

 • Lähetystyön johtokunta toteuttaa käytännössä varainkeruuta lähetystyöhön ja tarjoaa kaikille mahdollisuuksia toimia

Ystävyysseurakunta Virossa

 

Isojoen seurakunnan ystävyysseurakunta on Amblan seurakunta Virossa.

Ambla-iltoja n. 4 kertaa vuodessa.

Tiedot illoista srk-tiedoissa.

 

 

Eliezer-lastenkoti

 

Isojoen seurakunta tukee intialaista Eliezer-lastenkotia. Eliezer-Home sijaitsee Koillis-Intian Nagalandissa, Dimapurin kaupungissa.

Eliezer-lastenkoti tarjoaa kristilliseltä arvopohjalta toimivan, rakastavan ja turvallisen kodin lapsille jotka ovat menettäneet vanhempansa hyvin nuorina ja jotka ovat olleet kaltoin kohdeltuja sekä kokeneet nälkää ja fyysistä ja henkistä kidutusta.

Lastenkodin on perustanut School of Social Work-järjestö (SSW) nimellä Eliezer Shelter Home. Järjestö on pelastanut viranomaisten avulla lapsia ja naisia ihmiskauppiailta. Järjestön suojiin otetut naiset ja lapset tulevat erittäin huonoista perhetaustoista.

Lapset ovat enimmäkseen orpoja joilla ei ole paikkaa minne mennä. Nähdessään lasten toivottoman tilanteen SSW: n hallitus päätti antaa heille turvallisen kodin ja koulutusta, jotta he voisivat vartuttuaan sopeutua paremmin yhteiskuntaan.

Isojoen seurakunta on kerännyt avustusta näihin koulupukuihin.

Haluatko tukea näitä lapsia ja heidän kehitystään?

Pankkisiirtolomakkeita on kirkkoherranvirastossa.

 

Me välitämme tuen perille.

Nimikkolähetti Tiina Latva-Rasku

Isojoen seurakunnan nimikkolähetti Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kautta on japaninkielisessä työssä Tiina Latva-Rasku. Oletko kiinnostunut lukemaan Tiinan lähettikirjeitä? Lähettikirjeitä voit kysyä seurakunnan lähetystyöstä vastaavalta Jaana Penttilältä.

 

 

 

 

 

lähetyspiirissä neulottuja sukkia