Uutislistaukseen

Tietoa Isojoen ja Karijoen seurakuntien yhdistymishankkeesta

8.4.2021 15.36

Tammikuussa aloitettiin selvitystyö, jossa neuvotellaan Isojoen ja Karijoen seurakuntien mahdollisesta yhdistymisestä. Siitä, yhdistyvätkö seurakunnat yhdeksi seurakunnaksi on tarkoitus näillä näkymin päättää toukokuussa, mutta yhdistymissopimuksen allekirjoittamisen aika on vasta sen jälkeen, mikäli molempien seurakuntien hallinnot niin päättävät ja yhdistyminen toteutuu.

Isojoen seurakunnalla on pitkä historia, ja menneitten sukupolvien työ seurakunnan hyväksi on kiistatonta. Seurakunnan nykyisten päättäjien on kuitenkin katsottava ennen kaikkea tulevaisuuteen punnitessamme päätöksiä, jotka varmistavat seurakunnan toiminnan pitkällä aikavälillä. Myös Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli tukee yhdistymishanketta.

Nykyinen maailma, sen paremmin kuin Suomikaan, ei ole enää samanlainen kuin menneinä aikoina. Myös Kirkko muuttuu kovaa vauhtia. Verotulot vähenevät kirkosta eroamisen myötä, kulut kasvavat palkkojen ja hintojen nousun myötä, eikä tämä voi olla vaikuttamatta seurakuntien elämään. Isojokea, samoin kuin lukuisia muita pienehköjä seurakuntia edellä mainittu kehitys kurittaa erityisesti, koska seurakunnan jäsenmäärä laskee tasaisesti luonnollisesta poistumasta ja muuttotappiosta johtuen. Väheneviä verotuloja ja kasvavia kulueriä joudutaan paikkaamaan joka vuosi säästöillä, eikä tämä voi olla oikea, kestävä tie.

 

Isojoen seurakunnan talouskehitys on ollut viimeisten kahdeksan vuoden aikana kahta vuotta lukuun ottamatta alijäämäinen. Vuonna 2017 yllettiin 9 715,50 € ja 2020 25 422,38 € ylijäämäiseen tilinpäätökseen. Seurakunnan saama yhteisövero muuttui v 2016 valtionrahoitukseksi – valtionrahoitus kohdistuu hautaustoiminnan ja kulttuurihistoriallisten kiinteistöjen hoidon rahoittamiseen. Vuonna 2020 seurakunnan kirkollisveron jako-osuus nousi, koronapandemian vuoksi toiminta oli hyvin vähäistä ja palkkakustannuksissa tuli säästöä mm. kirkkoherran virkavapaan ajalta. Vuosi oli poikkeuksellisen hyvä edellä mainitusta syystä.

Eri vuodet poikkeavat huomattavasti toisistaan ja vasta pidemmän aikavälin tutkiminen osoittaa kehityksen laskevan suunnan. Viimeisten kahdeksan vuoden yhteenlasketut alijäämät ovat -402 651 €, kirkollisverotuotot ovat olleet hieman yli 3,02 milj. € ja henkilöstökulut 2,86 milj. € - henkilöstökulut ovat olleet keskimäärin 94,5 % kirkollisverotuotoista. Vastaava keskimääräinen metsätalouden nettotuotto on ollut keskimäärin 56 200 €/v. Koska tilanteen korjaamiseksi on jotain tehtävä, päädyttiin selvittämään Karijoen seurakunnan kanssa mahdollisuutta yhdistyä yhdeksi seurakunnaksi ja selvitetään, voidaanko yhdistymällä säilyttää toiminta ja saada talous kestävälle pohjalle.

Liitteenä olevassa taulukossa on vuodesta 2013 lähtien Isojoen seurakunnan toteutuneita talouden lukuja ja läsnä olevan väestön määrät.

vuosikirkollisverotuloyhteisövero/ valtion-rahoitushenkilöstökulutmetsätulometsäkuluttilikauden tulosjäsenmäärä
2013387 481,0542 586,14358 900,6762 585,3862 833,67-123 800,262 063
2014390 908,2744 178,87425 701,07130 545,1126 961,30-44 451,631 989
2015399 975,9247 962,11347 329,2355 534,1947 016,20-103 498,261 926
2016359 664,2550 196,70429 627,24129 040,4526 345,81-17 558,791 875
2017388 339,5841 173,96344 522,03113 456,2338 097,869 715,501 810
2018355 408,4040 421,76332 498,4098 687,2434 038,48-43 191,941 768
2019351 393,0438 700,00314 352,6933 343,3237 723,79-105 288,011 726
2020388 918,7038 172,00303 696,32121 389,7621 959,2325 422,381 695
Yhteensä3 022 089,21343 391,542 856 627,65744 581,68294 976,34-402 651,01-368

                               

Riippumatta siitä, mihin Isojoen ja Karijoen seurakuntien yhdistymishanke johtaa, on varmaa, että seurakuntakartalla tapahtuu lähivuosina muutoksia. Tällä hetkellä muutoksen avaimet ovat vielä käsissämme. Se tarkoittaa, että yhdistymisen kautta on mahdollisuus varmistaa useiksi vuosiksi myös Isojoen seurakunnan toiminnan ja henkilöstön aseman pysyminen hyvänä.

Tulevaisuuden seurakuntaliitokset tulevat ennen pitkää johtamaan suurten seurakuntayksiköiden muodostumiseen. Tälle emme voi mitään.

 

Seurakuntalaisten kuulemistilaisuudet yhdistymishankkeesta järjestetään 12. ja 13.4. klo 18 seurakuntatalolla. Tervetuloa silloin keskustelemaan ja tuomaan seurakunnan jäsenen näkökulma asiaan.

Palautetta voi antaa myös oheisen linkin kautta

https://www.isojoenseurakunta.fi/palaute