Uutislistaukseen

Seurakunnan kaikkeen toimintaan 10 henkilön enimmäisosallistujamäärä

7.1.2022 13.54

Isojoen seurakunta noudattaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 14.1.2022 antamaa määräystä, jonka mukaan kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa on kielletty 17.1.2022–7.2.2022 välisen ajan. 

Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin 15.1.2022 antaman ohjeistuksen mukaan seurakuntien tulee kaikessa toiminnassaan noudattaa aluehallintoviraston määrittelemää enimmäisosallistujamäärää (10 hlö).

Isojoen seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan turvaohjeita: tilaisuuksiin voi osallistua vain ilman flunssaoireita ja niissä suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä. Tilaisuuksissa tulee huomioida turvavälit ja käsihygienia. 

JUMALANPALVELUKSET JA KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärä rajoitetaan 10 henkeen.

Jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voi osallistua kokoontumisrajoituksen mukainen määrä seurakuntalaisia. Osallistujamäärään ei lasketa virkansa puolesta jumalanpalveluksen tai toimituksen toteuttamiseen osallistuvia (esim. pappi, kanttori, diakoni, suntio).

YKSITYISTILAISUUDET

Yksityistilaisuuksiin (esim. muistotilaisuudet, häät, kastejuhla) voi osallistua 10 henkilöä turvaohjeet huomioiden. Kirkolliset toimitukset pyritään ensisijaisesti järjestämään seurakunnan tiloissa.

KOKOAVA TOIMINTA

Varhaiskasvatus ja nuorisotyö

Osallistujamäärän (10 hlö) rajoitus ei koske lasten ja nuorten harrastustoimintaa (2003 ja sitä myöhemmin syntyneitä) ja siihen rinnastettavaa toimintaa: rippikoulut ja isoskoulutus, kouluikäisten toiminta ja varhaiskasvatuksen toiminta.

Pienryhmät

Pienryhmät voivat kokoontua 10 henkilön enimmäisosallistujamäärällä.